داستان های فضائل امیرالمومنین علیه السلام

داستان اول: همچون ابرهه

داستان دوم: فرزند کعبه

داستان سوم: به جای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 

داستان چهارم: پهلوان خیبر

داستان پنجم: انار

داستان ششم: جانشین واقعی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

پیمایش به بالا